امکانات رفاهی

 
  دانشجو(خوابگاه دانشجویی) عضو هیات علمی و سایر افراد(مهمانسرای دانشگاه)
هزینه‌های اعلام شده شامل هزینه اسکان و صبحانه است
هر وعده ناهار 100000 ریال 100000 ریال
هر وعده شام 100000 ریال 100000 ریال
اسکان(هر شب) 175000 ریال 350000 ریال
جهت برنامه ریزی امور، علاقمندان بایستی تا 25 مردادماه مراتب حضور خود را اعلام وهزینه های مربوط به ثبت نام و رزرو امکانات رفاهی را پرداخت نمایند.


رزرو امکانات رفاهی