امکانات رفاهی

 
  دانشجو(خوابگاه دانشجویی) عضو هیات علمی و سایر افراد(مهمانسرای دانشگاه)
هزینه‌های اعلام شده شامل هزینه اسکان و صبحانه است
هر وعده ناهار 100000 ریال 100000 ریال
هر وعده شام 100000 ریال 100000 ریال
اسکان شب(دو شب) 350000 ریال 700000 ریال