نحوه ثبت نام و ارسال مقاله

در رابطه با ارسال مقالات به کنگره لازم است موارد زیر مورد عنایت قرار گیرد:
 • مقالات ارسالی باید بر اساس دستورالعمل تهیه مقالات ارسال شوند.
 • ثبت نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه همایش انجام می شود.
 • مقالات ارائه شده به همایش باید برگرفته از نتایج کارهای پژوهشی اصیل ارائه دهندگان بوده و قبلا در جای دیگری چاپ یا ارائه نشده باشد.
 • افرادی می توانند مقالات تحلیلی ارائه نمایند که حداقل 3 مقاله پژوهشی در رابطه با موضوع پیشنهادی داشته باشند و در زمینه مربوطه صاحب نظر باشند.
 • گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده که نفر اول در مقاله است صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی می آید.
 • برای شرکت کنندگان بدون مقاله، به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، فقط گواهی شرکت در همایش صادر می شود.
 • هر ثبت نام کننده می تواند یک مقاله (به عنوان نگارنده اول) ارسال نماید. ثبت نام شده برای ارسال مقاله های دوم و بیشتر (به عنوان نگارنده اول) بایستی جدول حق ثبت نام کنگره به حساب بانکی مربوطه واریز نماید.
 • هزینه ثبت نام با تاخیر پس از اتمام مهلت تعیین شده یعنی از روز اول تیر ماه اعمال می شود، بنابراین حتی در صورت تمدید مهلت ارسال مقالات، شرکت کنندگان باید مبلغ "حق ثبت نام با تاخیر" را پرداخت نمایند. توصیه می شود تا قبل از این مهلت ثبت نام صورت گیرد تا مشمول پرداخت حق ثبت نام با تاخیر نگردند.
 • پرداخت هزینه های حضور در همایش صرفاً به صورت اینترنتی با استفاده از کارتهای عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه همایش قابل انجام است. در روزهای برگزاری همایش ثبت نام صرفاً برای شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله صورت می گیرد.
 • در صورت عدم تایید مدرک دانشجویی بدیهی است ثبت نام به صورت آزاد محاسبه می شود و چنانچه در هر مرحله ای پس از ثبت نام نیز این موضوع برای برگزارکنندگان محرز شود لازم است مابقی هزینه را پرداخت نمایند.
 • مقالات بصورت سخنرانی یا پوستر قابل ارائه است
نحوه واریز هزینه‌ها
واریز هزینه های حضور در همایش صرفاً به صورت آنلاین و از طریق پایگاه همایش در طی مراحل ثبت نام و پس از تکمیل ثبت نام در صفحه پرداخت امکان پذیر است.