هزینه‌های ثبت نام

  دانشجو عضو هیات علمی و سایر افراد
ثبت نام با تاخیر مشمول 30 درصد افزایش خواهد شد.
هزینه ثبت نام بدون تاخیر 1000000 ریال 1500000
هزینه ثبت نام با تاخیر 1300000 ریال 1950000
ارسال بیش از یک مقاله 300000 ریال به ازای هر مقاله 600000 ریال به ازای هر مقاله
تعداد مقاله قابل ارسال توسط هر شخص محدودیتی ندارد.
ارسال بیش از یک مقاله مشمول هزینه مطابق جدول فوق خواهد بود.
این هزینه شامل امور ثبت نام و بررسی علمی مقالات و انتشار آنها بوده و هزینه‌های مربوط به امکانات رفاهی(تغذیه و اسکان) برای شرکت کنندگان در کنگره هم در صفحه جداگانه‌ از سایت اعلام شده است. علاقمندان به حضور در کنگره در تاریخی که بعدا از طریق این سایت اعلام خواهد شد، اقدام به رزرو امکانات رفاهی مورد نظر و واریز هزینه‌های مربوطه خواهند نمود.